24 meningen van Echte ZZP’ers over hun toekomstperspectief

24 meningen van Echte ZZP’ers over hun toekomstperspectief

Wat doe jij over 5 jaar?

Verschillende ontwikkelingen leiden er toe dat de arbeidsmarkt in de toekomst, in plaats van de drijvende kracht, het knelpunt van de economie lijkt te worden. De sterkere internationale concurrentie en geavanceerde technologie zijn een paar voorbeelden van krachten die de arbeidsmarkt doen veranderen. Een andere structurele trend is de toenemende behoefte naar vrijheid en flexibiliteit om arbeid naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan de persoonlijke situatie. En daar lijkt de zelfstandig professional voorloper in te zijn.
Flexibele schil

Uit het onderzoek ‘De toekomst aan de ZZP’er‘ van ABN AMRO en Fastflex (2013) komt naar voren dat de ZZP’er steeds vaker wordt ingezet als ‘change agent’. De behoefte van bedrijven richt zich minder op het inhuren van extra capaciteit en verschuift naar toegang tot kennis. Prof.dr.mr. Leo Witvliet, hoogleraar interventiemanagement en flexibilisering aan de Nyenrode Business Universiteit, onderkent deze verschuiving. “Een veelheid aan redenen zijn er waarom bedrijven en overheidsorganisaties deze kennis liever op een flexibele manier bijeenbrengt, dan te opteren voor vaste medewerkers. Hierbij valt te denken aan projecten, ervaring opdoen met de materie, innovatie uitproberen, ervaringskennis tijdelijk toevoegen, een tijdelijk tekort opvullen of geen structurele gelden beschikbaar hebben”.

Uitzendorganisatie Randstad voorziet eveneens grote veranderingen op de arbeidsmarkt de komende jaren. De ZZP’er is een voorloper van hoe meer werkenden straks zullen opereren. Dit gebeurt vaak op contractbasis. En deze ZZP’er zorgt ervoor dat hij de kwaliteiten en opleiding heeft om aan de vraag in de markt te voldoen, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt.
Ondernemende skills

Een realistisch gesprek over de ZZP’er heeft in ieder geval twee invalshoeken. Die van de motieven van medewerkers en de motieven van het bedrijfsleven. In het recent verschenen artikel ‘Zorgvuldige typering en realistisch beeld zzp’er voorkomt verdere priet praat’, haalt prof.dr.mr. Leo Witvliet nog eens de discussie aan of de ZZP’er ondernemer is. “Moet de ZZP’er als ondernemer afgerekend worden op de normen die verbonden zijn aan het ondernemerschap, zoals het creëren van arbeidsplaatsen of het bewerkstelligen van economische groei, of is hij een zelfstandige die ondernemende skills moet hebben om zichzelf in de reguliere arbeidsmarkt te kunnen wegzetten. Sommige ZZP’er zullen zich ontwikkelen tot ondernemers en niet meer vallen onder de term ZZP’er, maar het merendeel is een ondernemende professional in de arbeidsmarkt”.
Werknemers van de toekomst

Uit de interviews met Echte Zzp’ers blijkt dat de motivatie om als zelfstandige te willen functioneren vaak te maken heeft met het beter vorm kunnen geven aan de eigen professionele positie of dat men geen zin meer heeft in de kantoorpolitiek binnen organisatie en vrij wil kunnen handelen. Op grond van deze voordelen worden de Zzp’ers ook wel de ‘werknemers van de toekomst’ genoemd. Maar hoe ziet de zzp’er zijn toekomstige positie in de arbeidsmarkt? Is hij over 5 jaar nog steeds zzp’er of combineert hij zijn zzp-schap met activiteiten in loondienst? Groeien, ontwikkelen en meebewegen is voor velen de ambitie, om zo de eigen toekomstige positie als zelfstandig professional te versterken.

Daniël ten Wolde (Stucadoor): “Ik ben en blijf stukadoor.”

Jacqueline Marschalk (Senior Consultant): “Dan ben ik geen zzp’er meer. Ik wil jonge adviseurs zelf opleiden volgens mijn eigen filosofie.”

Olga Leever (Tekstschrijver): “Dan wil ik mijn bedrijf uitbouwen. Ik wil geen personeel, maar mijn wens is om een netwerkorganisatie op te zetten die zichtbaar is voor de buitenwereld. Dus eigenlijk een groot bureau.”

Karen Sikkema (Programmamaker): “Ik wil graag de internationale markt op.”

Lisa Bal (Online communicatie adviseur): “Ik hoop dat ik dan een behoorlijke hoeveelheid opdrachten heb. Ik werk nu 3 dagen vast en 2 dagen voor mezelf. Over een aantal jaar hoop ik dat die verhouding omgekeerd is, dat ik meer voor mezelf werk.”

Rob Wiepjes (Actuarieel analist): “Hetzelfde wat ik nu doe. Waar dat is, weet ik nog niet.”

Dick Spel (Adviseur omgevingsmanagement): “Ik heb een focus op dingen die nog niet uitgekristalliseerd zijn. Als iets functioneert dreigt mijn aandacht weer te verminderen en zoek ik naar een nieuw actueel maatschappelijk vraagstuk.”

Sandra van Ooijen (Schoonheidsspecialiste): “Ik hoop dat ik dan in een pand zit en samenwerk met anderen. Het liefst zou ik dan met stagiaires werken die ik mijn vak kan bijbrengen. “

Natasha van Dalen (Management consultant): “Waar ik nu veel los-vaste partnerships heb op verschillende diensten en producten, wil ik naar een meer integraal bedrijf in gelijkwaardigheid. Vanuit 1 identiteit samenwerken als maatschap. “

Bennie Everts (Hovenier): “Ik hoop dat de markt dan weer aantrekt en er licht komt aan de horizon. Zelf wil ik later minder lichamelijk doen en me meer richten op aansturing. “

Gregor Bekker (ICT-er): “Ik wil de komende 5 jaar mijzelf zoveel mogelijk binnen mijn markt bewegen. Om vervolgens dan zelf collega ZZP’ers te kunnen helpen aan opdrachten.”

Robert Elsing (Schrijver en zzp-coach): “Over 5 jaar heb ik nog 1 of 2 boeken voor zzp’ers geschreven. Waar dat over gaat, hou ik nog even voor mezelf. Ook ben ik dan een veelgevraagd spreker voor zzp’ers.”

Lucienne van der Werf (Mobiele goudsmid): “Over 5 jaar zou ik een groter atelier willen hebben, om ook workshops te kunnen geven. Daar wil ik komend jaar al mee beginnen.”

Maria de Graaff (Homeopaat en spiegelcoach): “Dat vraag ik me regelmatig af. Ik heb het idee dat ik hier jaren en jaren in door kan gaan en dat ik nog steeds veel kan leren. Ik hoop een boek geschreven te hebben over 5 jaar. Dat ik mensen meer kan vertellen middels dit boek. Dat is mijn grootste doel. “

Mirjam Mastop (NLP practioner en Nieuwe Tijds Coach): “Ik zie mezelf internationaal, daar werk ik nu ook aan. Mijn wens is om naar Zuid-Afrika te gaan en daar in een eco-village te gaan wonen en coaching te geven. Misschien dat ik naast coaching ook trainingen wil doen. “

Arnold van Ree (Adviseur strategische Processen): “Zolang ik gezond ben, ga ik met dezelfde werkzaamheden door als nu en blijf ik me inzetten voor de stichting Noodopvang.”

Janny Ledeboer (Verpleegkundig overgangsconsulente): “Over 5 jaar dan ben ik al gestopt. Alhoewel, dit zeg ik al een paar jaar. Ik vind het leuk wat ik doe, vooral dat je het helemaal zelf kan indelen naar je wens. “

Esther Roelofs (Adviseur werkplekconcepten): “Dan is Workwire een bekend label. Misschien met een kleine kern vaste mensen voor administratief werk en zzp’ers er omheen voor inhoudelijke expertise. Aan de ene kant wil je de vrijheid hebben om zelf dingen te doen, maar aan de andere kant is er toch een bepaalde mate van commitment nodig binnen je netwerk. Dat je een structurele basis creëert met een aantal netwerkpartners. Het hangt van de markt af, of we over 5 jaar een solide organisatie hebben. Ook moet er een stukje vertrouwen groeien bij opdrachtgevers. Dat een groep zzp’ers hetzelfde of zelfs beter is dan een groep loondiensters. Ik geef het een goede kans dat het gaat slagen.”

Fiona Verbeek (Adviseur kantoorhuisvesting): “Over 5 jaar is the Office Club een landelijke organisatie, met meerdere vestigingen en daarmee ook een serieuze partner op de markt voor zelfstandige bedrijven en de vastgoedwereld.Zelf ben ik als persoon een bekend expert in mijn vakgebied.”

Jannie Steegenga (Senior onderwijsconsultant en loopbaancoach): “Ik ben heel blij met wat ik nu doe, zowel het werk als zzp’ers als in loondienst. Hier wil ik me verder in ontwikkelen. met name het concept van ‘train de trainer’ wil ik verder uitbreiden. In dit vak valt nog zoveel te leren, ook na 25 jaar ervaring dat ik nog wel even bezig blijf.”

Arnaud van der Veere (Schrijver, wereldwijd docent): “Dat zie ik over 5 jaar wel. Ik plan niet ver vooruit, want je kan toch niet voorspellen hoe het loopt.”

Julius Scholten (Maatwerkcontact): “Ik hoop nog veel te doen wat ik nu ook doe. Inspireren, motiveren en verzelfstandigen van mensen zodat ze zichtbaar en professioneel op het podium verschijnen. Ik voorzie wel een meer regie functie dan een actieve rol. Ik ben nu in gesprek met Hoge Scholen en Universiteiten over het onderwerp de transitie van Netwerk& Organisatie naar een Netwerk economie en maatschappij. Het bevestigen van autoriteit op dit vakgebied en doorgeven van kennis zal dan meer de boventoon gaan voeren.”

Mireille Woud (Beleidsonderzoekster): “Over 5 jaar heb ik meer tijd in de ontwikkeling van mijn bedrijf geïnvesteerd en ben ik breder georiënteerd dan nu. Ik wil dan een meer gevarieerde klantenkring hebben. Verder ben ik in 2018 gespecialiseerd op meerdere terreinen en houd ik me meer bezig met landelijke vraagstukken. Ik hoop bijna continu opdrachten te hebben en een aantal publicaties in tijdschriften op mijn naam te hebben. Kortom, persoonlijke groei in de vorm van meerdere specialismen en een verbreding van klanten. “

Daan van Reenen (Consultant):“Als ik kijk naar dit kabinet, moet ik hoognodig de politiek in ;). Afgezien daarvan, wil ik me meer gaan richten op eigen projecten. Ik zie kansen en behoeften in de markt, en daar wil ik iets voor bouwen. Ik wil hier wel aan verdienen. Het moet een goede verdeling worden tussen dienstverlening aan klanten en mijn eigen projecten.”

There are 8.276 comments .