Netwerk leidt tot werk

Netwerk leidt tot werk

Het binnenhalen van nieuwe opdrachten lijkt een grote uitdaging te zijn voor veel zzp’ers. De peiling van ECHTZZP laat zien dat een ruime meerderheid (61%) ruimte heeft voor (aanvullende) opdrachten, niet vreemd in deze tijd van crisis.

Mond-tot-mond reclame helpt

De opdrachten die worden binnengehaald, komen voornamelijk via het eigen netwerk (85%). Naast het feit dat je eigen netwerk actief mee kan zoeken, kunnen ze tegelijkertijd reclame maken voor je bedrijf. 17% van de ondervraagde zzp’ers geeft aan vindbaar te zijn via mond-tot-mondreclame en het eigen netwerk. Social media en een eigen website worden ook vaak ingezet om zichtbaar te zijn voor de buitenwereld.

Zzp’er wil bereikbaar zijn

Weinig zzp’ers stellen echt harde grenzen aan hun bereikbaarheid. 9% van de ondervraagden geeft aan niet in het weekend gestoord te willen worden. Een kleine groep (3%) is alleen tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar.

Alleen werken vinden zzp’ers niet erg

Hoewel samenwerkingsverbanden tussen zzp’ers steeds vaker voorkomen, geniet alleen werken de voorkeur bij veel zzp’ers. Ruim 57% van de ondervraagde zzp’ers werkt alleen. Als men samenwerkt is dat vaker in een informele vorm dan via een formele oprichting, 37% respectievelijk 12,5%.

There are 8.243 comments .