Missie en doelstellingen

Missie

KIZO beoogt zzp’ers, belangenbehartigers, publieke en private partijen bij elkaar te brengen om het transitieproces te verrijken met wetenschappelijk onderbouwde en vooral praktisch toepasbare kennis over de ontwikkelingen omtrent het zelfstandig ondernemerschap. KIZO doet dit door op een onafhankelijke manier concrete onderzoeksvragen projectmatig uit te voeren om zodoende de positie van de zzp’er te versterken.

Doelstellingen

De zelfstandige ondernemer/professional is niet meer weg te denken uit het landschap van de arbeidsmarkt. Tussen de 600.000 en 800.000 mensen hebben inmiddels gekozen voor deze juridische vorm om deel te nemen aan het arbeidsbestel. De verwachting is dat de groei doorzet en het aantal in 2020 rond de 2.000.000 zal liggen.

Doelen van KIZO :

  • beter in beeld krijgen welke (algemene maatschappelijke) onderzoeken van de afgelopen jaren verscherping nodig hebben om hieruit conclusies te trekken voor de steeds groter wordende groep van zzp’ers;
  • interventie en diversiteit, met de diverse strategische partners cijfers statistisch relevant maken en de stappen aangeven die nodig zijn binnen de groepen van zzp’ers;
  • ondersteunen van de lobby onderwerpen;
  • ondersteunen van de adviescommissies voor de SER;
  • het in kaart brengen van de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’ers met bijzondere aandacht voor de druk op de sociale voorzieningen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie;
  • in samenwerking met andere zzp belangenbehartigers, maatschappelijke organisaties, private sector, onderwijs en universiteiten een rijke kennisomgeving over het zzp-schap in het bijzonder creëren;
  • mee helpen aan het bevorderen van een cultuur waarin het zzp-ondernemerschap gewaardeerd wordt en noodzakelijke onderzoeken versneld worden.

De thematiek waar KIZO zich op richt wordt uiteraard bepaald door de vraag van de belangstellende partijen, maar zal zich naar verwachting richten op een aantal maatschappelijke thema’s die voor de doelgroep relevant zijn.

Een specifiek op de zelfstandige ondernemer/professional gericht instituut kan een belangrijke bijdrage leveren aan de acceptatie en erkenning van deze groepering in het maatschappelijk stelsel, alsmede aan de ontwikkeling van producten en diensten die in de specifieke behoeften van deze doelgroep kunnen voorzien.

Mission Statement

 

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen