netwerken

De ZZP Vloot is overal, ook goed zichtbaar op sociale platforms en zzp organisaties. Minder zichtbaar binnen de beroeps -en vakcollectieven.

Hierbij zijn er een aantal uitgangspunten die wij als KIZO hanteren:
– iedere zzp’ er maakt deel uit van de landelijke ZZP Vloot;
– de regionale zzp vloten leren delen elkaars kennis en leren van elkaar
– iedere zzp’ er maakt deel uit van een of meerdere collectieven en netwerken;
– een collectief en/of netwerk heeft zich zelf (al dan niet met stimulatie van de overheid, bedrijfsleven of onderwijs)
georganiseerd;
– de collectieven en netwerken verzorgen de ecologie en economie van de zzp’ en zijn hierbij van belang invulling te
geven aan het sociologische paradigma dat alleen niet bestaat.
– het gaat hierbij om collectieven en netwerken die enkel uit zzp’ ers bestaan
– het gaat hierbij om collectieven en netwerken waarbinnen zzp’ers bestaan (werknemers, ondernemers en beroepscollectieven).

Het inzicht in de soorten en vormen van collectieven ontbreekt op dit moment, maar haar waarde kan zonder bemoeienis op de inhoud wel bijdragen aan een realistischer beeld van wat er nu is en waarom dit er is.

Insteek van KIZO is (onder financiering) een kaart te maken van de netwerken, de grootte, belangen, doelen, de initiatiefnemers en de vorm. Hierbij denken we niet alleen aan collectieven van zzp’ ers, maar ook collectieven die bijvoorbeeld door multinationals worden opgericht om in hun flexibele schil te voorzien (b.v. Movares, ING), collectieven die georganiseerd worden door uitzendbureau’s (ProJob) of beroepsverenigingen (b.v. BNO). Hoe een collectief georganiseerd is dan kan in al haar vormen, van Facebook collectief, LinkedIn collectief, tot embedded bedrijfscollectief of coöperatie.

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen