Ambities voor onderzoek naar zzp’ers

Ambities voor onderzoek naar zzp’ers

Presentatie vijf maanden zzp onderzoek in NieuwspoortOnderzoek naar zzp’ers, stand van zaken

Wat is de stand van zaken en wat zijn de ambities voor onderzoek naar zzp’ers? Op 17 december 2013 was er in Nieuwspoort een bijeenkomst van het Kennis Instituut voor Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO), een initiatief van PZO. Een kort verslag met verkregen inzichten.

Wie is de zzp’er?  Zzp’ers komen voor in alle branches en in alle functies. Dé zzp’er bestaat niet; zijn verschijning heeft verschillende persona’s. Maar er zijn in het bedrijfsleven en bij beleidsmakers wel onterechte beelden en blinde vlekken. Dat is de aanleiding geweest om te willen onderzoeken wie zzp’ers zijn, wat zij doen en wat er nodig is om deze (blijvende) groep flexibele werknemers een passende plek toe te delen in onze samenleving. En de vruchten daarvan te plukken voor innovatie!

Verschillende zzp’ers

Presentatie vijf maanden zzp onderzoek in Nieuwspoort Volgens prof. dr. mr. Leo Witvliet van Nyenrode is een groot onderscheid te maken tussen HEAD en HAND zzp’ers. De heads (1/3) zijn vrijwillig zzp’er, ondernemend, hoog opgeleid, werken alleen en zijn 100 % zzp’er. De hands (2/3) zijn dit gedwongen, zijn vakspecialist, werken samen en in hybride werkverband: deels in dienst en deel voor zichzelf. Intrinsieke motivatie om te ondernemen is een voorwaarde voor succes.

Zijn zzp’ers ondernemers? Daarover lopen de meningen uiteen. Vaker past: een zelfstandig gevestigde werknemer, die ondernemende skills nodig heeft om inkomen te genereren.

Andere tijden

Presentatie vijf maanden zzp onderzoek in NieuwspoortDe tijd dat producten, winstmaximalisatie en management het belangrijkst werden gevonden in het bedrijfsleven lijkt voorbij. Er vindt een waardenshift plaats. Boekentips van Witvliet:  Linda Gratton (The Shift), Paul Verhaeghe (Identiteit) en Klaas van Egmond (Wereldbeelden).

Volgens Victor van Kommer (universiteit Utrecht/ IBFD) past een zzp’er niet goed in het huidige fiscale systeem, dat uitgaat van vaste werknemers. Flexibele werknemers en hybride werknemers passen niet in dit stramien. Vennootschapsbelasting stamt uit de 19e eeuw. Zo langzamerhand is het stelsel is aan herziening/ vernieuwing toe.

Tegenwoordig sprokkelen mensen hun inkomen bij elkaar en kan de verdeling flex/vast per jaar verschillen. We zijn gebaat bij een nieuw beleid dat voor de komende 20 jaar vast staat. Dit zou rust geven voor ondernemers; nu wijzigt het beleid jaarlijks, wat veel rompslomp en onzekerheid met zich meebrengt.

Nieuwe gildes

Het advies van Van Kommer is je te specialiseren in je vak en gildes te vormen, voor je ontwikkeling en vindbaarheid. Veel ZZP’ers specialiseren zich in de breedte: laat ook iemand anders doen waar hij complementair goed in is. Wees vooral goed in je vak! Dan ben je in het buitenland ook beter inzetbaar. Tenslotte, sluit je aan bij een belangenbehartiger, want samen staan we sterker in Den Haag!

Onderzoeksvragen

Wat het KIZO gaat onderzoeken betreft ondermeer: de toegang tot de markt,toegang  tot opleidingen, samenwerkingen, technologie, werk prive-balans, financiële administratie en prijsbeleid. Je kunt alle onderzoeken bekijken op www.echtzzp.nl. Mocht je onderzoeksvragen, die jij waardevol vindt, willen aandragen: info@kizo.nl.

Bron: Lilian Boonstra

There are 8.318 comments .