Modern Times in het voorzieningenstelsel

Modern Times in het voorzieningenstelsel

Pensioen- en arbeidsongeschiktheidsrisico zijn twee complexe vraagstukken binnen het voorzieningenstelsel, waarbij de vraag is wat de drijfveren achter de verplichtstelling kunnen zijn in deze nieuwe tijd. Een tijd die verandering vergt in de wijze waarop sociale zekerheden georganiseerd worden. Niet iedereen maakt meer onderdeel uit van een van de sectoren waarin Nederland collectief georganiseerd is. De nieuwe zelfstandig werkende en de ondernemer hebben hun intrede gedaan. Een meer individuele aanpak is noodzakelijk.

Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) heeft de vraag of er een verplichte verzekering moet komen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen onderzocht. In kleine maar directe onderzoeken heeft KIZO gezien dat er wezenlijk verschillende antwoorden gegeven zijn en dat deze verschillen betekenis hebben en dus niet genegeerd kunnen worden. Dé zzp’er bestaat niet, zij is even gedifferentieerd als de rest van de samenleving. Zo is er een wezenlijk onderscheid in antwoorden tussen de zzp’ers in de handvakken en de kenniswerkers, de hoofdvakken.

Onderzoeksamenvatting verplichtstelling AO en Pensioen

Comments are closed

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen
Copyright ©2017. All Rights Reserved.