Onderzoek: Opleidingsvragen van zzp’ers, kennis, behoeften en ervaring

Onderzoek: Opleidingsvragen van zzp’ers, kennis, behoeften en ervaring

zzp opleidingsvragenWelke opleidingsvragen heeft een zelfstandige professional – zzp’er – om volgens hem/haar normaal te kunnen blijven functioneren in het maatschappelijk leven.

Dit onderzoek heeft als uitgangspunt genomen ‘wat denken de zzp’ers er zelf van’. Een
vraaggestuurde aanpak. KIZO heeft de doelgroep zzp’ers actief betrokken in de vraagstukken.

De consequentie die dat heeft is dat het bij het inrichten van een opleidingsapparaat
voor zzp’ers van belang is om een lerende adaptieve houding aan te nemen en niet in de
valkuil te vallen dat het aanbieden gewoon een technisch vraagstuk is.

Er zijn misschien wel genoeg routines ontwikkeld zijn, die ingezet kunnen worden, maar die moeten
naadloos aansluiten bij de behoefte binnen de gedifferentieerde doelgroepen zzp’ers.

KIZO_Opleiding 20151024_hires pags

Uit het onderzoek naar de opleidingsvragen blijkt:

•  Dat zzp’ers werkzaam in een bepaald vakgebied, goed de weg weten in het beschikbare aanbod van vakopleidingen.
•  Dat veel zzp’ers verplicht zijn te leren en PE punten te halen, om te kunnen blijven
werken.
•  Dat er een grote groep is die plannen heeft om een opleiding te gaan volgen, maar
dat voor een deel van de groep een financiële ondersteuning een randvoorwaarde
is. (Opmerking: meerdere onderzoeken laten zien dat zzp’ers actief zijn op de opleidingsmarkt en bereid zijn hiervoor geld uit te geven, dit in tegenstelling tot de vaak
gehoorde opmerking dat zij niet actief zijn).
•  Dat de wijze waarop het leren aangeboden wordt gedifferentieerd moet zijn, waarbij
het zelfstandig leren al dan niet aangevuld met face to face bijeenkomsten en leren
aanbieden via bestaande netwerken/ communities hoog scoort.
•  Dat het opdoen van ervaring van belang is om toegelaten te worden tot bepaalde
vakgebieden. Dit ervaringsleren willen zzp’ers in de praktijk doen.
•  Veel zzp’ers al langere tijd werken en soms in meerdere sectoren, waarin zij ervaring
hebben opgedaan. Deze ervaring kan betekenis hebben, binnen de z.g. EVC beoordeling, waardoor er vrijstellingen mogelijk zijn binnen het curriculum van een opleiding.
•  Opvallend is dat 20% van de geinterviewden geen idee heeft of het huidig uitgeoefende vak toekomst heeft.
•  Dat een grote groep aangeeft dat zij behoefte heeft aan begeleiding bij de keuze van
opleiding en/of omscholing

 

Comments are closed

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen
Copyright ©2017. All Rights Reserved.