Onderzoek: zzp’ers en de koopwoning

Onderzoek: zzp’ers en de koopwoning

Het hebben van de juiste plek om te wonen en het hebben van werk zijn twee essentiële
levensbehoeften. Gevraagd naar de maatschappelijke functie van dit onderzoek onder zzp’ers dan is
deze daarmee ook gelijk beantwoord.

Aanleiding voor het onderzoek (in opdracht van Vereniging Eigen Huis) was de vraag
of de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen (of een huurhuis te verkrijgen) meegegroeid is met deze trends en ontwikkelingen?

Het onderzoek laat aan duidelijkheid niet tehypotheek-onderzoek-zzp
wensen over. De mogelijkheden tot verkrijging van een woning zijn niet of maar mondjesmaat
meegegroeid. De suggestie van politici en bancaire instellingen dat het allemaal wel meevalt,
vindt geen grond in het onderhavige onderzoek. Uiteraard zijn er allerlei complicerende
factoren in het spel. Vooral de economische crisis, die een kritische bejegening van het
aangaan van schulden rechtvaardigt. Maar dit is geen argument voor financiële instellingen
om in hun ‘eigen oude wereld’ te blijven steken en niet mee te veranderen met de hiervoor
geschetste maatschappelijke ontwikkeling.

Oud versus nieuw zzp realisme bij banken

Uit het onderzoek blijkt een grote tegenstrijdigheid in het zzp-realisme en het maatschappelijk
gevoel bij banken. De zzp’ers geven in de open vragen breed aan dat zij geen problemen
hebben met het laten zien van goede financiële cijfers, maar tegelijkertijd zegt een
meerderheid van 82% aan te lopen tegen wantrouwen, behoedzaamheid, kritische benadering
en zelfs tegenwerking.

Ongeveer 40% van de zzp’ers had al een koopwoning alvorens zij zzp’er waren. Deze groep
valt buiten de reikwijdte van de onderzoeksgroep. In het onderzoek gaat het om zzp’ers die nog
geen eigen woning hadden en hoe deze behandeld zijn om een hypotheek te verkrijgen. En
dan blijkt dat bij 62% van de kopers, die tijdens het zzp-schap een woning heeft gekocht, het
zzp-inkomen geheel of deels meegenomen is bij de aanvraag van de hypotheek. 38% van de
zzp’ers geeft aan dat tijdens de hypotheekaanvraag het zzp-inkomen buiten beschouwing is
gelaten. Lees hier het hele onderzoek: ZZP’ers en een koopwoning.

Comments are closed

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen
Copyright ©2017. All Rights Reserved.