Onderzoek: De ZZP vloot in een transformationele arbeidsmarkt

Onderzoek: De ZZP vloot in een transformationele arbeidsmarkt

Deze KIZO de zzp vloot rapportage komt voort uit drie jaren onderzoek naar en met de zzp populatie in Nederland en Europa. Zo zijn er maandelijks persoonlijke interviews gehouden met zzp’ers, zijn er maandelijks enquetes gehouden over de meest bediscussieerde thema’s onder de zzp’ers met steeds ongeveer 150-250 reacties. Er is veelvuldig contact geweest met gemeenten, ministeries, kamerleden, werkgeversorganisaties, (internationale)belangenbehartigers van zzp’ ers, het uitzendwezen en vakbonden, die allemaal pogen om de grootste ongeorganiseerde groep op de arbeidsmarkt van Nederland en Europa een plek te geven in het sociaal economische landschap.

Naast de vele inhoudelijke gegevens die zichtbaar zijn geworden, zowel door ons onderzoek als dat van anderen, is het overduidelijk geworden dat wij te maken hebben met een zeer complexe werkelijkheid.

De zzp vloot: Alle zzp groeperingen in beeld

In dit rapport hebben wij bewust gezocht naar een zo’n breed mogelijke benadering van de doelgroep, om niet in de valkuil te stappen dat wij alleen die groepen laten zien en aan het woord laten, die hun vertegenwoordiging in de polder of de media op orde hebben.

Recent onderzoek dat wij gedaan hebben laat dit variatie perspectief duidelijk zien. De ZZP’er bestaat niet, maar wel is de groep te verdelen in vier groepen met specifieke kenmerken en daarmee een eigen identiteit en verwachtingen. In het eerste hoofdstuk laten wij zien hoe deze groepen er uit zien en in het vervolg van dit rapport laten wij zien welke consequenties dit heeft voor een aantal deelonderwerpen.

Van Wat-is-zzp? naar Hoe-met-zzp?

Het maakbaarheidsperspectief en de afdwingbaarheid (door de vele omwegen die mogelijk zijn) is niet meer van deze tijd. Wel van deze tijd is de noodzaak om criteria te geven waaraan oplossingen moeten voldoen, om een rechtvaardige samenleving in te richten, de zogenaamde Wat-vraag, maar dat de Hoe-vraag middels experimenten en acceptatie van een diversiteitsperspectief,vorm gegeven moet worden. Ook ons oud-bestuurslid prof. Arjan van den Born, heeft recent hier ook
nog een pleidooi voor gehouden.

Wij hopen dan ook met de publicatie van deze drie jaar samenvatting van onderzoek mee richting te kunnen geven aan een duurzame inrichting van de arbeidsmarkt, waar het gaat om het organiseren van werk in de meest brede betekenis.

Comments are closed

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen
Copyright ©2017. All Rights Reserved.