ABU onderzoek

De context waartegen dit onderzoek afgezet wordt, is de realiteit van een geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de uitbouw daarvan. Over de eindvorm valt op dit moment nog niets te zeggen. Actueel is de op handen zijnde verandering van het ontslagrecht en de effecten van de vergrijzing in de komende jaren, de wens van het bedrijfsleven om beter te kunnen inspelen op onder en overbezetting, het vraagstuk van al dan niet beschikbare kenniswerkers, maar ook het nu al zichtbare gebrek aan technisch opgeleid personeel. Dit maakt dat naast de vaste invulling van vacatures, de flexibele invulling van arbeid strategisch van groot belang wordt of al is voor ondernemingen en de flexwerkers.

Gaat het enerzijds om de rol van de geflexibiliseerde medewerker (waarvan wij vele vormen kennen), maar even belangrijk is de vraag welke rol de uitzendbureaus kunnen of moeten gaan spelen binnen deze geflexibiliseerde arbeidsmarkt.

De onderzoeksleiding is in handen van: prof.dr.mr. Leo Witvliet

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen