Andere cultuur (AC) zzp’er

Andere cultuur zzp’er

Om direct met de deur in huis te vallen moest er een nieuwe benaming komen voor de doelgroep van zzp’ers van buitenlandse afkomst. Voorheen was het woord “allochtoon” in gebruik maar dit is in een slecht daglicht komen te staan. Het woord werd gebruikt om bepaalde groepen te stigmatiseren. Inmiddels is er een enorme aanwas gekomen van mensen met een andere culturele achtergrond uit alle delen van de wereld. Er is gekozen voor Andere Cultuur = AC als voorvoegsel om een zo breed mogelijke groep aan te geven die ondanks de vele verschillen dit als overeenkomst heeft.

andere cultuurVolgens opgave werken er in Nederland 1,7 miljoen AC mensen in alle sectoren van de samenleving. De voornaamste leveranciers zijn Turkije, Marokko, Suriname met op enige afstand gevolgd door Polen, China, Irak en Afghanistan. Van deze groepen is er ook al een tweede generatie en vaak al een derde generatie aan het werk. Door factoren als eigen voedingspatronen, andere inzichten in gezondheidszorg, ontslag en ondernemerschap kiezen er steeds meer voor een bestaan als AC-zzp’er. Dit heeft gevolgen voor de Nederlandse samenleving.

Cultuurverschillen

Door opvoeding en achtergrond is er sprake van cultuurverschil tussen de  NC- zzp’er (Nederlandse Cultuur zzp’er) en de AC-zzp’er. Dit verschil komt ook naar voren in de bedrijfsvoering en in het aangaan van zakelijke contacten. Voor veel AC-zzp’ers zijn de huidige regels niet duidelijk of worden anders geïnterpreteerd. Voor de huidige politiek is het van belang vast te stellen in welke sectoren de AC-zzp’ers het meest actief zijn. Met het oog op de werkgelegenheid moet de politiek kijken naar mogelijkheden om deze sectoren te stimuleren en te sturen.

Taal is en blijft een probleem bij de AC-zzp’ers. Door taalproblemen ontstaat afhankelijkheid van derden als tussenpersoon. Vertalen is een vak en de tussen- personen zijn zelden vakkundig op dit gebied waardoor er vervelende situaties ontstaan, niet alleen tussen opdrachtgever en uitvoerder maar ook tussen overheid en zzp’er. Door de taal problemen ontstaan ook financiële problemen waardoor een deel van deze groep te maken krijgt met faillissementen, bancaire problemen en daaruit volgende familie en privé problemen.

Het is van belang dat er onderzoek word verricht, zodat er inzicht komt op een aantal belangrijke terreinen:

  • Hebben de AC- zzp’ers een goed beeld van wat een echte zzp-positie is?
  • In welke segmenten zijn de AC-zzp’ers actief?
  • Welke verschillen zien wij tussen de 1e en 3e generatie AC-zzp’er?
  • Wat is het gemiddeld opleidingsniveau van de AC-zzp’er en waar is behoefte aan?
  • Wat gebeurt er met de AC-zzp’er wanneer deze het niet redt?

Zelfstandigheid

De eigen visie van de AC-zzp’er op de uitvoering van de pure zelfstandigheid is heel anders dan die van de NC-zzp’er. Waar een NC-zzp’er weinig hulp kan ver-wachten van familie en vrienden is dit bij de gemiddelde AC-zzp’er een andere situatie. Vaak is de familie back-up de enige mogelijkheid voor de AC-zzp’er om te overleven. De support en zelfs het geheel terug kunnen vallen op de familie en vrienden is voor de AC-zzp’er een versterkende factor ten opzichte van de NC-zzp’er.

Het opzetten en gebruik van netwerken gaat bij de gemiddelde AC-zzp’er ook heel anders dan bij de NC-zzp’er. Er is duidelijk sprake van familiare netwerken die soms generaties teruggaan. Deze netwerken zijn altijd grensoverschrijdend en gaan verder dan het land van herkomst.

Een aantal belangrijke punten van aandacht zijn de integratie van techniek en communicatie binnen de AC-zzp groep. Hoe goed is internet en de verschillende communicatie kanalen geïntegreerd in de AC-ZZP groep? Zijn de financieringen voor de AC-zzp’er een probleem of word er uitgeweken naar alternatieve vormen? Hoeveel investeert de AC-zzp’er in zichzelf?

dr. Arnaud van der Veere
Incumed Instituut

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen