De differentiatie van zzp’ers

De zzp vloot zelf kan al verdeeld worden in verschillende persona welke rekening houdt met het type werk, hand/hoofd, ondernemer/specialist etc., wat uitvoerig beschreven staat op http://www.kizo.nl/definitie-zzp/. De grote groep moet echter wel gedifferentieerd worden in vier categorieën om aan te kunnen sluiten bij de vraag van de zzp’ers.

De differentiatie van groepen zzp’ers die KIZO hanteert, is als volgt:

1. De groep zzp’ers die claimen volledig zelfredzaam te zijn en in staat zijn opleiding, coaching etc. zelf in te kopen en duurzaam werk te organiseren.

2. De groep zzp’ers die zich zelf goed redden, maar het fijn vinden om ondersteuning te vinden/in te kopen en dit ook organiseren. Deze groep doet geen beroep op de sociale voorzieningen.

3. De groep zzp’ers die vindt dat zij recht hebben op ondersteuning en in zekere mate afhankelijk zijn van het aanbod dat hierin gedaan wordt. Ook is dit de groep die financieel minder draagkrachtig is om in opleiding te investeren en subsidie op prijs zou stellen.

4. De groep zzp’ers die geen ander alternatief heeft gevonden dan het worden van zzp’er, maar eigenlijk afhankelijk is van maatschappelijke ondersteuning van bijvoorbeeld UWV- of DWI-instellingen.

Deze differentiatie geeft van zichzelf al aan dat het gedrag van zo’n systeem niet echt voorspelbaar is – hooguit achteraf – dat de elementen onderling in verbinding staan en interacteren (netwerk), dat er altijd beweging is (dynamiek), dat het zich aanpast (adaptiviteit) en dat er van binnenuit veranderingen kunnen optreden (emergentie) bijvoorbeeld in de vorm van leren, vernieuwen, innoveren, maar ook dat een systeem buiten zijn bestaande orde kan treden (entropie) van Prof. Freek Peters, Oratie 2015, UvT

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen