Structuur en organisatie KIZO

KIZO is als onafhankelijke stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie en aansturing worden onderstaand toegelicht. Het ligt in de rede dat het bestuur en de raad van toezicht een afspiegeling zijn van stakeholders op het gebied van wetenschap en praktijk die uit hoofde van hun maatschappelijke rol de agenda van KIZO valideren.

Het gedachtengoed van KIZO is ontstaan in 2009 bij PZO onder leiding van prof. dr. Arjan van den Born, bijzonder hoogleraar Creatief Ondernemerschap en in 2011 verder vormgegeven door PZO, de Business Universiteit Nyenrode en de Universiteit van Utrecht.

Bestuur

Presentatie vijf maanden zzp onderzoek in NieuwspoortProf.dr. Victor van Kommer (1959) – Universiteit van Utrecht, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)

Per 1 januari 2011 is Prof.dr. Victor van Kommer in dienst gekomen bij USE als bijzonder hoogleraar Tax Policy gefinancierd door de International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Op het gebied van fiscaal beleid verricht hij zowel onderzoek als onderwijs en met ingang van dit studiejaar participeert hij in de master Economics of Public Policy and Management met het vak Tax Policy. Van Kommer heeft fiscaal recht aan de Universiteit Leiden gestudeerd en is in 1998 gepromoveerd. Hij heeft bij de Ministerie van Financiën en de Belastingdienst gewerkt in diverse management functies op het gebied van Planning, Financiën en Control, HRM en fiscaal beleid en implementatie. Vanaf 2000 is hij werkzaam bij de IBFD, momenteel als lid van de Raad van Bestuur en directeur van tax services. Hij heeft diverse boeken over tax administrations, veranderingsmanagement en de Belastingdienst geschreven en een aantal artikelen over fiscale aangelegenheden. Hij heeft de fiscale autoriteiten in verschillende landen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oost Europa geadviseerd. Met andere fiscale experts heeft hij het Center for Taxation and Public Governance opgericht die overheden van ontwikkelingslanden adviseert m.b.t. verbeteringen in hun belasting systemen.

Prof.dr.mr. Leo Witvliet (1949) – Business Universiteit Nyenrode, Instituut Interventie Management (IIM)
Leo WitvlietNa zijn HBS diploma heeft hij de officiersopleiding aan Nederlandse Politie Academie gevolgd. In 1982 is hij benoemd tot waarnemend korpschef van de gemeente Hoorn. In zijn vrije tijd heeft hij rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn politiecarrière werd hij algemeen directeur van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen.

In 1992 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur en interim manager. In 1996 werd hij benoemd tot directeur/partner van Ernst & Young interim management te Utrecht. Na een aantal jaren aldaar heeft hij zijn eigen adviespraktijk weer opgepakt. In juni 2005 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de contexten waarin interim managers ingezet worden bij bedrijven en naar persoonlijkheidsstructuren van interim managers. Sinds 2001 is hij moderator van het Europese Comenius programma. Hij vervult hij diverse gastdocentschappen. Hij adviseert bureaus en brancheorganisaties voor interim management. Sinds eind 2005 houdt hij zich bezig met het vraagstuk van sociaal ondernemerschap. In die hoedanigheid is hij bestuurder van de Stichting Sociaal Ondernemerschap Nederland.

Willem Overbosch (1973)

Na zijn opleiding Management en Organisatie aan de Universiteit Maastricht is hij zijn carrière begonnen ExxonMobil, waar hij tot 200o werkte in diverse functies. Na een sabbatical van een jaar is hij in 2001 aan de slag gegaan bij Informore; een IT bedrijf dat cloudbased logistieke oplossingen ontwikkelde. In 2003 maakt hij de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap om in 2005 de basis te leggen voor de MKB Servicedesk. In 2013 nam hij vanuit Dutch Network Group ondernemersplatform De Zaak over en zette hij, samen met PZO in 2014 de ZZP Servicedesk op. Willem is sinds januari 2017 de opvolger van Robbert Brantz en gaat zich met KIZO richten op het verder ontwikkelen van KIZO.

 

Uitvoerend Bureau Projectorganisatie

Het bureau bestaat uitsluitend uit de pionier/manager, welke rol ingevuld wordt door Robbert Brantz, die de diverse onderdelen binnen KIZO als project vorm geeft. De benodigde project -en onderzoekscapaciteit wordt ingehuurd van hetzij universiteiten, onderwijsinstellingen, belangenbehartigers en andere onderzoeksinstituten.

Onderzoeker/analist – drs. Elise Schutte  (1987)

eliseElise volgde een hbo-studie Commerciële economie. Daarna ging ze verder op de Erasmus Universiteit en voltooide de masteropleiding Marketing. Met haar afstudeerscriptie kwam ze voor het eerst in aanraking met de doelgroep zzp’ers. In samenwerking met KIZO heeft ze onderzoek gedaan naar de drijfveren van zzp’ers om pensioen te regelen. Na haar studie kwam ze terecht bij een communicatiebureau, waar ze ervaring heeft opgedaan als projectleider van diverse communicatieprojecten; van het schrijven van redactionele stukken tot aan de organisatie van evenementen. Per 1 mei 2013 is Elise betrokken bij KIZO eerst in de rol van communitymanager/onderzoeker en huidig in de rol van analyst-onderzoeker bij diverse projecten.

Onderzoeker – drs. M.D. (Maarten) de Rooij (1985) – Radboud Universiteit
PasfotoNa zijn HBO diploma (Hogeschool Utrecht) heeft hij zijn Masterstudie in Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg voltooid. Hij heeft na zijn studie gewerkt bij Océ (het huidige Canon), de Amerikaanse verzekeringsmakelaar Marsh McLennan Companies en ING dochter Movir N.V.. Momenteel werkt hij bij Nationale Nederlanden als business manager van de CEO Non-life. Naast zijn baan, studeert hij Sociale Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Vanuit zijn huidige studie onderzoekt Maarten voor KIZO het debat over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor zzp’ers, Hij is vooral geïnteresseerd in de typen stakeholders, hun visies en de activiteiten die door stakehiolders worden ontplooit. Vanuit KIZO wordt hij begeleid door Prof. dr. mr. Leo Witvliet (Nyenrode). Daarnaast wordt Maarten begeleid door Dr. Brian V. Tjemkes (Vrije Universiteit Amsterdam).

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen