Mijn beste steun en toeverlaat

Mijn beste steun en toeverlaat

De naam ‘zelfstandige zonder personeel’ zegt het eigenlijk al: je werkt voor je eigen rekening en risico. Dit klinkt als een vrij solitair bestaan. Meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers voert zijn onderneming ook daadwerkelijk alleen uit (TNO/CBS, 2012). Dat heeft voordelen, maar soms kan het handig zijn om een gelijkgestemde te vinden. Iemand bij wie je inspiratie vindt, waar je terecht kan voor nieuwe ideeën en een luisterend oor. Of iemand met wie je samen een grote klus kan binnenslepen.

Bennie Everts
Hovenier
Al 7 jaar zit ik met collega’s (niet allemaal zzp’ers) in de coöperatie Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland. We zijn heel open naar elkaar toe en de samenwerking gaat super. Door elkaar bij te staan en door gezamenlijke inkoop van specialisme, producten en diensten kan je elkaar meer versterken

De Zelfstandige Enquête Arbeid (TNO/CBS, 2012) laat zien dat 16% van de zzp’ers samenwerkt met een medeondernemer. Samenwerken is niet altijd gezamenlijk een opdracht uitvoeren. Er zijn ook veel kleinschalige en informele initiatieven waarbij zzp’ers elkaar een duwtje in de rug geven. ECHTZZP’er Sandra van Ooijen linkt haar naam aan een aantal andere zzp’ers, waaronder een zumba instructrice. Haar klanten krijgen korting bij haar en omgekeerd. Een belangrijke reden om in contact te zijn met andere zzp’ers is het uitwisselen van kennis en informatie (zegt 32% van ECHTZZP’ers). Een ander voordeel van samenwerken is het creëren van meerwaarde voor de klant.

Maria de Graaf
Klassiek en klinisch homeopaat
Met een groep therapeuten (andere zzp´ers) uit de Duin en Bollenstreek zijn we een initiatief gestart. We hebben een gemeenschappelijke website opgericht met informatie over wat wij doen. We komen bij elkaar en houden vanuit de verschillende beroepsgroepen intervisie en bijeenkomsten, zodat we kwalitatief goed werk kunnen blijven leveren. Je leert van elkaar, en we kunnen hiermee een grotere groep patiënten bereiken.

Zzp’ers zoeken elkaar steeds vaker op. Niet alleen zzp’ers weten elkaar te vinden, ook de markt is in beweging. Steeds meer landelijke en regionale netwerken ondersteunen zzp’ers met het verkrijgen van opdrachten, het ontwikkelen van kennis, innovatie & productontwikkeling, administratie& financiële zaken, enzovoort. Het is zeker niet zo dat elke zzp’er die het moeilijk heeft om hulp vraagt. Je hebt immers gekozen voor het risico dat hoort bij ondernemerschap. Tegenvallers horen daarbij en dit versterkt op termijn je kwaliteit als ondernemer. Toch is het een fijn idee dat je het als zzp’er niet allemaal zelf hoeft te doen.

Mirjam Mastop
Coach
Ik vind het prettig om verbonden te zijn aan Extramile Academy, want het is belangrijk om je vakkennis bij te houden. Hier kan ik mijn ervaringen delen met andere coaches en nieuwe kennis opdoen. Ik voel me door deze organisatie gedragen – als ik er bijv. niet uitkom met de situatie van een klant – kan ik altijd bellen en advies of feedback vragen. Dat betekent dat er een hele organisatie achter me staat waar ik steun aan heb.

Welke ondersteuning zou jij willen hebben als het even minder gaat met je onderneming? En van wie? Dit zijn de wensen van jouw collega zzp’ers:

 • Meer samenwerking
 • Flexibiliteit van de bank en de mogelijkheid om geld te lenen
 • Goede betrouwbare netwerken
 • Financieel vangnet (uitkering)
 • Met collega’s sparren
 • Een zelfaangelegde buffer. Geen liefdadigheid van Rijk of anderen.
 • Bedrijfsadvies, spiegel voorhouden
 • Netwerk vergroten
 • Recht op ww uitkering
 • Landelijk sociaal vangnet
 • Liefde
 • Steun van brancheorganisatie
 • Hulp bij commerciële activiteiten
 • Aanvulling via gemeente
 • Morele steun en aanmoediging
 • Steun van ervaren ondernemer
 • Meer landelijke reclame over de branche
 • Mogelijkheden tot het volgen van goedkope korte cursussen
 • Een betaalbare verzekering
 • Collectieve acquisitie
 • Opschorting hypotheek
 • Juridische en administratieve ondersteuning

There are 8.405 comments .