Tax Policy – ander flankerend fiscaal stelsel

Maatschappijen en haar inwoners zijn altijd onderhevig aan verandering. In ons tijdperk heeft iedereen het gevoel dat zijn tijdperk onzeker is en dat juist hij aan de poort staat van grote veranderingen. Als er echter één constante is in de geschiedenis, dan is het deze onrust over wat morgen brengen zal.

Ander flankerend fiscaal stelsel

Ook in de laatste twintig jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen tot ons gekomen, die in de nabije toekomst noodzaakt tot een ander flankerend fiscaal stelsel:

 • Stimulering van de kenniseconomie;
 • Globalisering en sterke opkomst van Aziatische economieën;
 • Digitalisering van de maatschappij waarbij vooral bepaalde intermediair rollen verdwijnen of sterk van karakter veranderen
 • Individualisering van de maatschappij
 • Participatie van vrouwen en ‘nieuwkomers’ in de hoogste segmenten van arbeids- en ondernemersmarkt;
 • Vergrijzing;
 • Flexibilisering van de arbeidsmarkt, zowel reductie van zekerheid van werk als de enorme groei van het aantal zelfstandig ondernemers;
 • Flexibiliseren van de kennismarkt;
 • Versterken van zelfredzaamheid en economische participatie van de inwoners;
 • (On)houdbaarheid huidig stelsel van hypotheekrente aftrek;
 • Sterke behoefte om pensioenstelsel toekomstbestendig te maken;
 • Andere invulling aan solidariteit en collectieve verzekeringen;
 • Administratieve druk op burgers, ondernemers en overheid;

Dit manifest heeft ten doel om een aanzet te geven voor een (aangepast) belastingstelsel, waarbij een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen fiscaal gestimuleerd, dan wel ingeperkt/bijgestuurd worden. Het manifest is politiek neutraal opgesteld, in de uitvoering kunnen verschillende accenten worden aangebracht in de verschillende heffingspercentages.

De werkgroep Tax Policy onder leiding van Victor Van Kommer brengt voor KIZO de positie en de veranderingen vanuit een brede benadering in beeld.

Meer weten over Tax Policy of het manifest? Mail naar: info@kizo.nl

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen